Išorinio personalo vadovo paslaugosEsate maža ar vidutinė įmonė? Reikia atlikti sezoninį, projektinį ar itin specializuotą darbą personalo valdymo srityje? Negalite sau leisti samdyti personalo vadovo nuolatiniam darbui?

Mes atliekame visas personalo valdymo funkcijas: 
vykdome darbuotojų atrankas, atliekame įvairius personalo tyrimus ir vertinimus, dirbame įmonės viduje su darbuotojais ir vadovais konsultuojant juos.

Kodėl įmonei naudinga samdyti išorinį personalo vadovą?

 • Įmonė gauna patyrusį ir profesionalų specialistą.
 • Įmonė gauna personalo valdymo įrankius, už kuriuos atskirai nemoka, t.y. darbo skelbimus, darbuotojų vertinimo, mokymo poreikio bei kitos sistemas.

 

1. Metiniai vertinimo pokalbiai

Veiklos vertinimai yra būtini siekiant išsiaiškinti įmonės darbuotojų darbo kokybę ir ją gerinti. Jie atliekami periodiškai 1-2 kartus per metus organizacijos darbuotojams. Kiekvienas darbuotojas yra vertinamas savo tiesioginio vadovo.
Metiniai veiklos vertinimai leidžia suderinti lūkesčius ir siekius, pareigas ir tikslus. Siekdami motyvuoti darbuotojus, ugdyti jų požiūrį ir elgseną, bendraujant ir derinant individualius organizacijos tikslus, sukuriame ir pritaikome organizacijai tinkamą vertinimo sistemą.


Darbo eiga:

 • Nustatome reikalavimus vertinimo sistemai. 
 • Sukuriame ir pritaikome įmonei tinkamą sistemą.
 • Sistemos realizavimas. Proceso sėkmė priklauso nuo rimto bendradarbiavimo su įmonės personalu.
 • Atliekame darbuotojų apklausą, leidžiančią įvertinti, kaip kompanijos vadovams sekėsi vesti metinius pokalbius ir kaip juos vertina patys darbuotojai. Tyrimo ataskaitą pristatome visiems vertinusiems vadovams.

Organizacijai tai leidžia:

 • Nustatyti darbuotojų norus bei galimybes, planuoti personalo resursus.
 • Užtikrinti organizacijos ir individualių tikslų derėjimą.
 • Tobulinti komunikacinius ryšius.

 

2. Darbo laiko fotografijos tyrimas

Darbo laiko fotografijos tyrimas – tai darbo matavimo metodika, kuri įvertina laiko dalį, kurią darbuotojas naudoja atlikti pavestas užduotis darbo metu. Šis tyrimas leidžia apskaičiuoti kiekvienos užduoties atlikimo trukmę, paskirstyti darbo laiką svarbiausioms, mažiau svarbioms ir atsitiktinėms užduotims atlikti, numatyti trukdžius.

Darbo eiga:

 • Paruošiame tyrimo grafiką pagal padalinius.
 • Įmonės darbuotojams pristatome tyrimo tikslą ir eigą.
 • Kiekvieną dieną prižiūrime darbuotojų darbo laiko teisingą žymėjimą.
 • Paruošiame kiekvieno darbuotojo darbo laiko panaudojimo pagal padalinius ir pareigybes ataskaitas.

Organizacijai tai leidžia:

 • Skaitine išraiška pamatyti darbo laiko naudojimą.
 • Efektyviau naudoti darbo laiką.

 

3. Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas

Kiekvienas įmonės darbuotojas turi nuostatas darbo, karjeros bei organizacijos atžvilgiu. Jų pasitenkinimas ar nepasitenkinimas darbu daro tiesioginę įtaką darbo rezultatams, produktyvumui, organizaciniam mikroklimatui bei norui keisti darbdavį.
Tyrimo tikslas – nustatyti darbuotojų motyvaciją bei nuostatas darbo atžvilgiu ir identifikuoti darbuotojų pasitenkinimą ir nepasitenkinimą darbu sukeliančius veiksnius.

Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas yra reikalingas, kai:

 • Siekiama išsiaiškinti veiksnius, galinčius turėti įtakos darbuotojų kaitos padidėjimui.
 • Siekiama išsiaiškinti darbuotojų nuomonę bei nuostatas darbo atžvilgiu.
 • Siekiama identifikuoti pokyčių reikalaujančias sritis.

Įmonei tai leidžia:

 • Darbuotojams pasitenkinimo darbu tyrimus vertinti kaip domėjimąsi jais bei jų atliekama veikla.
 • Matyti darbuotojų ar atskirų darbuotojų grupių poreikius bei problemas.
 • Nustatyti tobulintinas, pokyčių reikalaujančias sritis bei pasitenkinimo darbu gerinimo priemones.

 

 
 

Karjeros konsultacijos

 

Darbuotojų paieška ir atranka

 

Išorinio personalo vadovo paslaugos

 |  Karjeros konsultacijos |  Darbuotojų paieška ir atranka |  Išorinio personalo vadovo paslaugos |  Apie mus |  Kontaktai |  Partneriai | 
Sprendimas: Intesp@